For the Jewish holiday of Tu B'Shevat (a Jewish New Year of Trees) a ritual meal is prepared, derived from kabbalistic thought. The traditional structure of the Seder (meal) is based on the kabbalistic spiritual structure of the universe comprised of 4 overlapping worlds: Atzilut (Emanation), Beriah (Creation), Yetzirah (Formation), and Asiyah (Action). In the meal these worlds are symbolized by 3 kinds of fruit: Action (lowest level) - a fruit with a peel (an orange, or banana) but no pit, Beriah (second lowest) - a fruit with a pit but no peal (peach), the next Yetzirah - a fruit you can eat whole (grape, figue) and the highest level of spirituality has no equivalent fruit, only a cup of wine is consumed. The poster is inspired by the symbolism of the holiday and the structure of the spiritual world and how the earthly materialistic order and the spiritual order reflect and impact each other in Jewish thought. The poster advertises a special artistic/musical approach to the kabbalistic Seder in the Beit Krakow Jewish community. Podczas żydowskiego święta Tu B'Szewat organizuje się specjalny rytualny posiłek (seder), którego struktura wywodzi się z myśli kabalistycznej. Według Kabały struktura świata duchowego składa się z czterech światów (olamot). Plakat jest inspirowany strukturą tych światów, którą podczas sederu symbolizują 3 rodzaje owoców - ze skórką, z pestką i takie które spożywane są w całości. Plakat reklamuje specjalne artystyczne/muzyczne/współczesne podejście do tradycyjnego Sederu.