LP Cover (the tombstones carry the names of the band in Yiddish and the title of the record in German) | Okładka płyty winylowej (na nagrobkach umieszczono nazwiska członków zespołu w jidysz oraz niemiecki tytuł płyty)


LP design | Projekt winyla

LP detail | Detal winyla

LP Booklet | Książeczka do płyty

LP Booklet inside | Środek książeczki do płyty

LP Booklet detail | Książeczka do płyty, detal

LP Cover Back | Tyl okładki płyty

LP Cover Back, detail | Tyl okładki płyty, detal

The LP with the accompanying CD attached | Płyta winylowa z dołączoną płytą CD


Digipach inside | Środek digipacka

Digipack cover & outside | Okładka i zewnętrze digipacka

CD label design & Booklet | Projekt etykiety na płytę i książeczka

CD Booklet | Książeczka do płyty CD