Poster advertising the exhibit of Bernard Aptekar’s work in the Galicia Jewish Museum in Krakow | Plakat reklamujący wystawę Bernarda Aptekara w Żydowskim Muzeum Galicja