Front cover of the magazine (Polish side of the paper) | Okładka części polskiej periodyku

Back cover of the magazine (Yiddish side of the paper) | Okładka części żydowskiej periodyku