Front and back covers with 96 names | Frontowa i tylnia okładka z 96 nazwiskami

Layout and illustration for the article about the President Lech Kaczyński who died in the crash | Skład i ilustracja do artykułu o Prezydencie Lechu Kaczyńskim

An article about issues surrounding the building of a new mosque in Warsaw | Artykuł dotycząycy kontrowersji wokół budowy nowego meczetu w Warszawie

An article about the anniversary of Willy Brandt kneeling in front of the Warsaw Ghetto Fighters monument | Artykuł z okazji rocznicy gestu uklękncięcia niemieckiego kanclerza federalnego Willego Brandta przed pomnikiem Bohaterów Ghetta w Warszawie

"Traces of a presence" about Jewish towns in Mazovia | "Ślady obecności" w żydowskich miasteczkach na Mazowszu