The foundation's mandate is to propagate and document the careers of "supporting" actors, whose contribution to Polish culture is often under-appreciated and their lives remain "in the background". This became the inspiration for the graphic concept of the page. The photos of supporting actors create "the background" for the content. Punktem wyjścia do koncepcji graficznej strony stała się misja Fundacji, która dąży do tego "aby popularyzować i dokumentować dorobek wykonawców ról drugo- i trzecioplanowych". Zdjęcia aktorów drugo- i trzecioplanowych posłużyły zatem jako graficzne tło kompozycji strony.

The pages that are called up by the user also play into this metaphor by appearing in the foreground and leaving the site in the background. Także poszczególne podstrony wpisują się w te metaforę, poprzez zakrywanie/chowanie treści strony w tle podczas wywoływania przez użytkownika