Rendition of the foundation name into "sing song" syllables | Rozłożenie nazwy fundacji na "muzyczne" sylaby