The brand (pentagon) highlights the five pillars/areas of expertise of the company: Strategic Thinking, Innovative Products, Financial Expertise, Operational Excellence and Responsible Business. Brand (pięcokąt) eksponuje pięć filarów/obszarów consultingu, w których specjalizuje się firma.

Branding mock-up prepared for the client. Wizualizacja brandu przygotowana dla klienta.

Homepage design. Projekt strony.

Entire website (parallax design). View the whole project here www.gaming5zero.com Cała strona (paralaxa). Zobacz stronę www.gaming5zero.com