helowork™ is an elegant time-tracking solution based on the beacon technology (wireless devices transmitting continuous radio signal). helowork™ to nowoczesne rozwiązanie do rozliczania czasu pracy oparte na technologii beaconowej.