Poster (red version) | Plakat (wersja czerwona)

Program (cover) | Program (okładka)

Pogram (inside). A Jewish boy staring at the ghetto wall. 2-page spread. | Program (środek). Żydowski chłopiec patrzący na mur getta. Rozkładówka 2-stronicowa.

Program (inside). A Jewish boy on the aryan side in an empty apartment. | Program (środek). Żydowski chłopiec po aryjskiej stronie w opuszczonym mieszkaniu.

Program (inside) | Program (środek) |

Program (inside) | Program (środek)

Program (inside) | Program (środek)