Poster for the second edition | Plakat drugiej edycji

Poster for the first edition. Design by Grzegorz Laszuk | Plakat dla pierwszej edycji. Projekt Grzegorz Laszuk.

Magazine Ad. | Reklama do czasopisma.

Invitation. | Zaproszenie.

A program/brochure folded. | Składana na cztery części ulotka/program.

Program/brochure – other side. | Program/ulotka – druga strona.