Conference poster | Plakat konferencji

Cover for the conference catalogue | Okładka katalogu konferencji

Sample spread of the catalogue (the introduction from the representatives of the German and Jewish minorities) | Przykładowa rozkładówka katalogu konferencji (Słowo wstępne przedstawicieli mniejszości niemieckiej i żydowskiej w Polsce)

Sample spread of the catalogue | Przykładowa rozkładówka katalogu konferencji

Sample spread of the catalogue | Przykładowa rozkładówka katalogu konferencji

Back and front cover of the folded invitation | Przód i tył składanego zaproszenia