This excerpt from a theatre review became the basis for the brand | Ten cytat z recenzji teatralnej stał się inspiracją dla marki

The union of two "U" letters forms an "S" - and also the basis for the brand | Unia dwóch liter "U" tworzy literę "S" oraz podstawę koncepcyjną dla marki

Basic logo | Logo podstawowe

Variations | Inne warianty


Web design concept: The circle from the logo becomes the theatre lamp highlighting the shows on the grid | Projekt strony internetowej: koło z logo staje się reflektorem teatralnym oświetlającym poszczególne projekty na gridzie

Comfortable drop down menu | Wygodne menu