Wall 1: Self-portraits | Ściana 1: Autoportrety

Wall 2: Metaphysical portraits | Ściana 2: Portrety Metafizyczne

Wall 3: Performance | Ściana 3: PerformanseAll images were printed on metallic paper, giving the old scanned photographs a look that is both modern (underlining the timelessness of the artist) and retro - referring to glass plates that once held the photographs. In the middle of the self-portrait section a mirror was inserted as a tool for introspection for the audience members. A mirror was also an important tool for the artist: "Like many artists, Witkiewicz used a mirror for more than drawing self-portraits. As a “magical symbol of unconscious memories,” contemplation, imagination, and self-awareness, the mirror served as a tool of introspection. The artist’s remarkable intuition and capacity to create insightful psychological portraits that reached “into the depths of the ego” made him prone to extreme experiments in front of the mirror – he used it to study his capabilities of facial expression, and photographed, described, or drew the results." | Fotografie zostały wydrukowane na metalicznym papierze fotograficznym, nadającym im bardzo nowoczesny charakter (nawiązujący do podadczasowości artysty) a jednocześnie nawiązujący do szklanych klisz, na których kiedyś powstały fotografie. W środku ściany prezentującej Autoportrety umieszczono lustro jako narzędzie do introspekcji dla publiczności, Lustro było też ważnym narzędziem w twórczości Witkacego: "Witkiewicz, jak wielu artystów, korzystał z lustra nie tylko do rysowania autoportretów. Lustro jako „magiczny symbol nieświadomych wspomnień”, kontemplacji, wyobrażeń, samowiedzy, służyło jako narzędzie introspekcji. Niezwykła intuicja artysty i zdolność tworzenia przenikliwych, sięgających do „głębi jaźni” portretów psychologicznych skłaniały go do skrajnych eksperymentów przed lustrem – studiował przed nim możliwości ekspresji swojej twarzy, a wyniki tego fotografował, opisywał lub rysował. "

Opening | OtwarciePostcard - the exhibition was presented as part of the International Performance Festival - Progress in Canada | Pocztówka - wystawa została zrealizowana w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatru i Pomysłów - Progress w Kanadzie