The logo gives various color options, that can be used by each individual party that is part of the coalition, consistent with their earlier branding.
Istnieje możliwość zastosowania indywidualnej kolorystyki dla każdej partii wchodzącej w skład koalicji, zgodnej z jej oryginalną kolorystyką.


A possibility to create patterns that reinforce the idea of coming together, such as the "left-wing DNA".
Możliwość tworzenia wzorów podkreślających ideę zjednoczenia jak np. "lewicowe DNA".

Alternative color schemes. Alternatywna kolorystyka.