Film design: Magda Koralewska. Text: Paweł Szapiro. Realized by Piotr Zachara, Manufaktura Obrazu

A series of information board for the exhibition of the 19th century engravings | Seria plansz informacyjnych do wystawy XIX wiecznych drzeworytów

A series of information board for the exhibition of the 19th century engravings | Seria plansz informacyjnych do wystawy XIX wiecznych drzeworytów

A series of information board for the exhibition of the 19th century engravings | Seria plansz informacyjnych do wystawy XIX wiecznych drzeworytów

A series of information board for the exhibition of the 19th century engravings | Seria plansz informacyjnych do wystawy XIX wiecznych drzeworytów

Board for the "Meir Ezofowicz" exhibition | Plansza do wystawy "Meir Ezofowicz"

Board for the "Meir Ezofowicz" exhibition | Plansza do wystawy "Meir Ezofowicz"

Exhibition in the Royal Łazienki Park in Warsaw | Wystawa na parkanie Łazienek Królewskich w Warszawie

Exhibition in the Royal Łazienki Park in Warsaw | Wystawa na parkanie Łazienek Królewskich w Warszawie

Exhibition in the Royal Łazienki Park in Warsaw | Wystawa na parkanie Łazienek Królewskich w Warszawie

Information board for the "Meir Ezofowicz" exhibition | Plansza informacyjna do wystawy "Meir Ezofowicz"

Exhibition "The Jew Not Painted in Warsaw" in the Piłsudski Square in the Centre of Warsaw | Wystawa plenerowa "Żyd Niemalowany w Warszawie" na Placu Piłsudskiego w Warszawie

Exhibition "The Jew Not Painted in Warsaw" in the Piłsudski Square in the Centre of Warsaw | Wystawa plenerowa "Żyd Niemalowany w Warszawie" na Placu Piłsudskiego w Warszawie

Exhibition "The Jew Not Painted in Warsaw" in the Piłsudski Square in the Centre of Warsaw | Wystawa plenerowa "Żyd Niemalowany w Warszawie" na Placu Piłsudskiego w Warszawie

Exhibition "The Jew Not Painted in Warsaw" in the Piłsudski Square in the Centre of Warsaw | Wystawa plenerowa "Żyd Niemalowany w Warszawie" na Placu Piłsudskiego w Warszawie

Board close-up for "The Jew Not Painted" exhibition | Zbliżenie na planszę "Żyd Niemalowany w Warszawie"

Board close-up for "The Jew Not Painted" exhibition | Zbliżenie na planszę "Żyd Niemalowany w Warszawie"

Information board for the "The Jew Not Painted" exhibition | Plansza informacyjna do wystawy "Żyd Niemalowany w Warszawie"